Seminarium

16 października 2012 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach odbyło się seminarium „Ojkologia. Nauka o domu”.

Seminarium składało się z dwóch części, a główne obrady dyskutantów skupiły się wokół wóch wystąpień.

Pierwszym z nich był wykład prof. Ewy Rewers (UAM) pt. „Materialność progu”.

Jako drugi mówił Krzysztof Czyżewski, współtwórca Fundacji i Ośrodka Pogranicze w Sejnach. 

Do dyskusji zaproszono panelistów, podejmujących w swojej pracy problemy, które stały się przedmiotem seminaryjnych obrad. W seminarium udział wzięli: prof. Leszek Koczanowicz (SWPS Wrocław), dr hab. Ilias Wrazas (UWr), prof. Aleksander Nawarecki (UŚ), dr Jerzy Gorzelik (Ruch Autonomii Śląska). W dyskusjach wziął udział także prof. Tadeusz Sławek.